حجم مبنا چیست و چگونه بر قیمت پایانی یک سهم تاثیر مي‌گذارد؟

حجم مبنا چیست و چگونه بر قیمت پایانی یک سهم تاثیر مي‌گذارد؟
حجم مبنای یک شرکت، تعدادی از سهام آن شرکت است که در یک روز باید معامله شود تا قیمت پایانی، برابر میانگین موزون قیمت سهم در آن روز شود. عدد حجم مبنا در حال حاضر برابر 0008/0 تعداد کل سهام یک شرکت است.
در تعریف بالا میانگین موزون به‌اين معناست که‌هر چه حجم معامله در یک قیمت خاص بیشتر باشد، آن قیمت در میانگین‌گیری وزن و تاثیر بیشتری خواهد داشت.

هیئت مدیره بورس تصمیم گرفت از تاریخ2/4/1386 ضریب محاسبه حجم مبنای شرکت هایی که سرمایه آن ها بیشتر از 3000 میلیارد ریال می باشد را از هشت در ده هزار به چهار در ده هزار کاهش دهد. در این بین شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر به عنوان بزرگترین شرکت بورسی٬ حجم مبنای آن بر اساس ۳ در ده هزار محاسبه میشود. بر این اساس حجم مبنای شرکت مخابرات تعداد ۱۳۷۶۲۰۹۷سهم می باشد.
و همچنین براساس مصوبه هئیت مدیره شرکت بورس ازمورخ 21/5/1386 حجم مبنای شرکت ها باسرمایه بین 1000تا 3000 میلیارد ریال ازهشت در ده هزار به پنج در ده هزار سرمایه کاهش می یابد.

برای محاسبه حجم مبنای شرکتهای مختلف٬ بر اساس مصوبات ذکر شده در بالا٬ فقط کافیست تا کل تعداد سهام آن شرکت را در عدد 0008/0 یا 000۴/0 یا 000۵/0 و برای شرکت بزرگی مثل مخابرات در 000۳/0 ضرب کنید.


آموزش مقدماتی و حرفه ای بورس
» بورس تهران چهارشنبه مورخ 21 بهمن 1394 ( چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران سه شنبه مورخ 20 بهمن 1394 ( سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران دوشنبه مورخ 19 بهمن 1394 ( دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران یکشنبه مورخ 18 بهمن 1394 ( یکشنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران شنبه مورخ 17 بهمن 1394 ( شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران چهارشنبه مورخ 14 بهمن 1394 ( چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران سه شنبه مورخ 13 بهمن 1394 ( سه شنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران دوشنبه مورخ 12 بهمن 1394 ( دوشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران یکشنبه مورخ 11 بهمن 1394 ( یکشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران چهارشنبه مورخ 7 بهمن 1394 ( چهارشنبه ۷ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران سه شنبه مورخ 6 بهمن 1394 ( سه شنبه ۶ بهمن۱۳۹۴ )
» بورس تهران دوشنبه مورخ 5 بهمن 1394 ( دوشنبه ۵ بهمن۱۳۹۴ )
درباره ما

این وبلاگ محلی برای ثبت نظرات و اخبار بازار سرمایه است که اخبار آن توسط کاربران ارسال و ثبت می شود و این وبلاگ هیچ مسئولیتی در خصوص صحت و درستی اخبار و یا ذکر و عدم ذکر
منابع ارسال خبر را بر عهده نمی گیرد. موضوعات مطروحه در این وبلاگ فقط دیدگاه نویسندگان و
بازدید کنندگان آن است و به هیچ وجه به منزله ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد و بازدید کنندگان مسئولیت خرید و فروش های خود را به عهده خواهند گرفت. بدیهی است این وبلاگ هیچ مسئولیتی در قبال سود و یا زیان بازدید کنندگان را نیز بر عهده نخواهد گرفت.
این وبلاگ با هدف آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه راه اندازی شده است. شما میتوانید پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید: tehranbourse@yahoo.com

دسته بندي ها